Презентации от събитието

Презентации от събитието

Владимир Савов
Член на КФН, изпълняващ длъжността заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“

Владислав Русев
Изпълнителен член на УС на ПОД Алианц България

Светла Несторова
Председател на АБЗ, Гл. Изп. Директор на ЗЕАД „Булстрад живот ВИГ“ ЕАД

 
 
© 2017 Insmarket. All Rights Reserved.