Светла Несторова

Председател на УС на АБЗ; председател на УС и главен изпълнителен директор на ЗЕАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ ЕАД

 

Светла Несторова е утвърден експерт в сферата на мениджмънта, маркетинга и стратегическото планиране и вече близо петнадесет години работи активно за развитието на животозастраховането у нас.

Започва кариерата си в сферата на застраховането в AIG Life, където отговаря за обучението и развитието на агентската мрежа, а също и за развиване на партньорствата с брокери.

През 2004 г. се присъединява към екипа на „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ като директор „Маркетинг и продажби“. С постъпването си тя поема развиването на нови канали за дистрибуция на продуктите и услугите на дружеството, както и агентската мрежа.

През 2005 г. е избрана за член на Управителния съвет, а от 2006 г. е изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“. През 2011 г. е избрана за член на Управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) и председател на Комисията по животозастраховане към Асоциацията.

През 2013 г. поема поста на заместник-председател на Управителния съвет на сдружението, а от края на 2015 г. е Председател на Управителния съвет на АБЗ.

© 2017 Insmarket. All Rights Reserved.