Владимир Савов

Владимир Савов е член на КФН, подпомагащ политиката по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

Избран е от Народното събрание на Република България на 24 януари 2014 г. с 6-годишен мандат.

Роден е на 24 август 1971 г. в гр. Варна. Притежава магистърска степен по бизнесадминистрация от London Business School. Магистър МИО от УНСС.

В периода 1993 - 1998 г. работи в „Уникредит Булбанк“ като мениджър „Кореспондентски отношения с чужбина“.

През 1999 г. провежда стажове в департаменти „Централна и Източна Европа“ и „Глобални депозитарни разписки“ в The Bank of New York, Лондон.

От 2000 г. до 2009 г. работи в Москва, като първоначално е старши анализатор в Brunswick UBS, а от 2003 г. до 2006 г. е заместник-директор и впоследствие директор в банка „Уралсиб Капитал“, където отговаря за анализите на банковия и потребителския сектор.

В периода 2006 - 2009 г. е директор на департамента за анализи в инвестиционната банка Credit Suisse, а от 2009 г. до 2013 г. е управляващ директор, началник на аналитичния департамент във финансова корпорация „Откритие” – най-големият частен финансов холдинг в Русия.

© 2017 Insmarket. All Rights Reserved.