Владислав Русев

Прокурист на Пенсионноосигурително дружество „Алианц България“

Завършил магистърска степен в Университета за национално и световно стопанство в София, специалност „Социално и застрахователно дело“. От 1995 г. е в ПОД „Алианц България“, като преминава през различни позиции – от специалист до заместник директор ДПФ, директор „Продажби“. В периода 2006-2015 г. е заместник изпълнителен директор, а от 2015 г. е прокурист на ПОД „Алианц България“. Специализирал е в USAID Мениджмънт пенсионни фондове, в A.G. Edwards – САЩ и др.

© 2017 Insmarket. All Rights Reserved.